Skip to content

Документація API / @pinia/nuxt / ModuleOptions

Інтерфейс: ModuleOptions

@pinia/nuxt.ModuleOptions

Властивості

disableVuex

Опціональна disableVuex: boolean

За замовчуванням Pinia відключає Vuex, встановіть цю опцію на false, щоб уникнути цього, використовуйте Pinia разом з Vuex (лише у Nuxt 2)

Значенням за промовчанням

true


storesDirs

Опціональна storesDirs: string[]

Автоматичне додавання директорій сховищ до автоматичного імпорту. Це те саме, що і безпосереднє додавання директорій до параметра imports.dirs. Якщо ви хочете також імпортувати вкладені сховища, ви можете скористатися глобального шаблону ./stores/**.

Значенням за промовчанням

['stores']

Released under the MIT License.