Skip to content

Документація API / @pinia/testing

Модуль: @pinia/testing

Інтерфейси

Функції

createTestingPinia

createTestingPinia(options?): TestingPinia

Створює екземпляр сховища Pinia, призначений для юніт-тестів, які вимагають імітації сховищ. За замовчуванням всі дії імітуються і тому не виконуються. Це дозволяє вам тестувати сховище і компоненти окремо. Ви можете змінити це за допомогою опції stubActions. Якщо ви використовуєте jest, вони замінюються на jest.fn(), в іншому випадку, ви повинні надати свій власний варіант за допомогою властивості createSpy.

Параметри

Ім'яТипОпис
optionsTestingOptionsопції для налаштування тестування Pinia

Повертає

TestingPinia

доповнений екземпляр Pinia

Released under the MIT License.