Skip to content

Міграція з 0.0.7

Версії після 0.0.7: 0.1.0, та 0.2.0, прийшли з кількома серйозними змінами. Цей посібник допоможе вам перейти незалежно від того, використовуєте ви Vue 2 або Vue 3. Весь журнал змін можна знайти в репозиторії:

Якщо у вас є запитання чи проблеми щодо міграції, не соромтеся відкрити обговорення, щоб попросити допомоги.

Більше немає store.state

Ви більше не отримуєте доступ до стану сховища через властивість state, ви можете отримати прямий доступ до будь-якої властивості стану.

Дано сховище, визначене за допомогою:

js
const useStore({
 id: 'main',
 state: () => ({ count: 0 })
})
const useStore({
 id: 'main',
 state: () => ({ count: 0 })
})

Виконайте

diff
 const store = useStore()

-store.state.count++
+store.count.++
 const store = useStore()

-store.state.count++
+store.count.++

За потреби ви все ще можете отримати доступ до всього стану сховища за допомогою $state:

diff
-store.state = newState
+store.$state = newState
-store.state = newState
+store.$state = newState

Перейменування властивостей сховища

Усі властивості сховища (id, patch, reset, тощо) тепер мають префікс $, щоб дозволити властивостям, які визначені в сховищі, мати ті ж самі імена. Порада: ви можете виконати рефакторинг усієї кодової бази за допомогою клавіші F2 (або клік правою кнопкою миші + Refactor) на кожній із властивостей сховища

diff
 const store = useStore()
-store.patch({ count: 0 })
+store.$patch({ count: 0 })

-store.reset()
+store.$reset()

-store.id
+store.$id
 const store = useStore()
-store.patch({ count: 0 })
+store.$patch({ count: 0 })

-store.reset()
+store.$reset()

-store.id
+store.$id

Екземпляр Pinia

Тепер необхідно створити екземпляр pinia та встановити його:

Якщо ви використовуєте Vue 2 (Pinia <= 1):

js
import Vue from 'vue'
import { createPinia, PiniaVuePlugin } from 'pinia'

const pinia = createPinia()
Vue.use(PiniaVuePlugin)
new Vue({
 el: '#app',
 pinia,
 // ...
})
import Vue from 'vue'
import { createPinia, PiniaVuePlugin } from 'pinia'

const pinia = createPinia()
Vue.use(PiniaVuePlugin)
new Vue({
 el: '#app',
 pinia,
 // ...
})

Якщо ви використовуєте Vue 3 (Pinia >= 2):

js
import { createApp } from 'vue'
import { createPinia, PiniaVuePlugin } from 'pinia'
import App from './App.vue'

const pinia = createPinia()
createApp(App).use(pinia).mount('#app')
import { createApp } from 'vue'
import { createPinia, PiniaVuePlugin } from 'pinia'
import App from './App.vue'

const pinia = createPinia()
createApp(App).use(pinia).mount('#app')

Екземпляр pinia - це те, що зберігає стан і має бути унікальним для кожного застосунку. Щоб отримати докладніші відомості, перегляньте розділ документації з SSR.

Зміни SSR

Плагін SSR PiniaSsr більше не потрібен і його видалено. З появою екземплярів pinia getRootState() більше не потрібен і його слід замінити на pinia.state.value:

Якщо ви використовуєте Vue 2 (Pinia <= 1):

diff
// entry-server.js
-import { getRootState, PiniaSsr } from 'pinia',
+import { createPinia, PiniaVuePlugin } from 'pinia',


-// встановіть плагін, щоб автоматично використовувати правильний контекст у налаштуваннях і onServerPrefetch
-Vue.use(PiniaSsr);
+Vue.use(PiniaVuePlugin)

 export default context => {
+ const pinia = createPinia()
  const app = new Vue({
   // інші налаштування
+  pinia
  })

  context.rendered = () => {
   // передача стану контексту
-  context.piniaState = getRootState(context.req)
+  context.piniaState = pinia.state.value
  };

-  return { app }
+  return { app, pinia }
 }
// entry-server.js
-import { getRootState, PiniaSsr } from 'pinia',
+import { createPinia, PiniaVuePlugin } from 'pinia',


-// встановіть плагін, щоб автоматично використовувати правильний контекст у налаштуваннях і onServerPrefetch
-Vue.use(PiniaSsr);
+Vue.use(PiniaVuePlugin)

 export default context => {
+ const pinia = createPinia()
  const app = new Vue({
   // інші налаштування
+  pinia
  })

  context.rendered = () => {
   // передача стану контексту
-  context.piniaState = getRootState(context.req)
+  context.piniaState = pinia.state.value
  };

-  return { app }
+  return { app, pinia }
 }

setActiveReq() і getActiveReq() були замінені на setActivePinia() і getActivePinia() відповідно. setActivePinia() може передаватися лише екземпляру pinia, створеному за допомогою createPinia(). Зауважте, що у більшості випадків ви не використовуватимете безпосередньо ці функції.

Released under the MIT License.