Skip to content

Плагіни

Сховища Pinia можна повністю розширити завдяки API низького рівня. Ось список речей, які ви можете зробити:

 • Додавати нові властивості до сховищ
 • Додавати нові параметри під час визначення сховищ
 • Додавати нові методи до сховищ
 • Обгортати існуючі методи
 • Перехоплювати дії та їх результати
 • Застосовувати побічні ефекти, такі як Local Storage
 • Застосовувати лише до певних сховищ

Плагіни додаються до екземпляра pinia за допомогою pinia.use(). Найпростішим прикладом є додавання статичної властивості до всіх сховищ шляхом повернення об'єкта:

js
import { createPinia } from 'pinia'

// додайте властивість під назвою `secret` до кожного сховища,
// який створюється після встановлення цього плагіна, це
// може бути в іншому файлі
function SecretPiniaPlugin() {
 return { secret: 'the cake is a lie' }
}

const pinia = createPinia()
// передавання плагіна pinia
pinia.use(SecretPiniaPlugin)

// в іншому файлі
const store = useStore()
store.secret // 'the cake is a lie'
import { createPinia } from 'pinia'

// додайте властивість під назвою `secret` до кожного сховища,
// який створюється після встановлення цього плагіна, це
// може бути в іншому файлі
function SecretPiniaPlugin() {
 return { secret: 'the cake is a lie' }
}

const pinia = createPinia()
// передавання плагіна pinia
pinia.use(SecretPiniaPlugin)

// в іншому файлі
const store = useStore()
store.secret // 'the cake is a lie'

Це корисно для додавання глобальних об'єктів, таких як маршрутизатор, модальний компонент або менеджер повідомлень.

Вступ

Плагін Pinia - це функція, яка за бажанням повертає властивості для додавання до сховища. Вона приймає один необов'язковий аргумент, context:

js
export function myPiniaPlugin(context) {
 context.pinia // pinia, створена за допомогою `createPinia()`
 context.app // поточний застосунок, створений за допомогою `createApp()` (лише Vue 3)
 context.store // сховище, яке доповнено плагіном
 context.options // об'єкт параметрів, що визначає сховище, передається в `defineStore()`
 // ...
}
export function myPiniaPlugin(context) {
 context.pinia // pinia, створена за допомогою `createPinia()`
 context.app // поточний застосунок, створений за допомогою `createApp()` (лише Vue 3)
 context.store // сховище, яке доповнено плагіном
 context.options // об'єкт параметрів, що визначає сховище, передається в `defineStore()`
 // ...
}

Потім ця функція передається до pinia за допомогою pinia.use():

js
pinia.use(myPiniaPlugin)
pinia.use(myPiniaPlugin)

Плагіни застосовуються лише до сховищ, створених після самих плагінів і після передачі pinia застосунку, інакше вони не застосовуватимуться.

Розширення сховища

Ви можете додати властивості до кожного сховища, просто повернувши їх об'єкт у плагін:

js
pinia.use(() => ({ hello: 'world' }))
pinia.use(() => ({ hello: 'world' }))

Ви також можете встановити властивість безпосередньо в store, але якщо можливо, використовуйте версії для повернення, щоб їх можна було автоматично відстежувати інструментами розробників:

js
pinia.use(({ store }) => {
 store.hello = 'world'
})
pinia.use(({ store }) => {
 store.hello = 'world'
})

Будь-яка властивість, яка повертається плагіном, автоматично відстежуватиметься інструментами розробника, тому, щоб зробити hello видимим у інструментах розробника, переконайтеся, що додали його до store._customProperties лише в режимі розробки, якщо ви хочете мати можливість налагодження його в інструментах розробки:

js
// з прикладу вище
pinia.use(({ store }) => {
 store.hello = 'world'
 // переконайтеся, що ваш компонувальник впорається з цим.
 // webpack і vite мають робити це за замовчуванням
 if (process.env.NODE_ENV === 'development') {
  // додайте будь-які ключі, які ви встановили в сховищі
  store._customProperties.add('hello')
 }
})
// з прикладу вище
pinia.use(({ store }) => {
 store.hello = 'world'
 // переконайтеся, що ваш компонувальник впорається з цим.
 // webpack і vite мають робити це за замовчуванням
 if (process.env.NODE_ENV === 'development') {
  // додайте будь-які ключі, які ви встановили в сховищі
  store._customProperties.add('hello')
 }
})

Зауважте, що кожне сховище обгорнуто reactive, автоматично розгортає будь-який Ref (ref(), computed(), ...), який воно містить:

js
const sharedRef = ref('shared')
pinia.use(({ store }) => {
 // кожне сховище має окрему властивість `hello`
 store.hello = ref('secret')
 // воно автоматично розгортається
 store.hello // 'secret'

 // усі сховища спільно використовують властивість `shared`
 store.shared = sharedRef
 store.shared // 'shared'
})
const sharedRef = ref('shared')
pinia.use(({ store }) => {
 // кожне сховище має окрему властивість `hello`
 store.hello = ref('secret')
 // воно автоматично розгортається
 store.hello // 'secret'

 // усі сховища спільно використовують властивість `shared`
 store.shared = sharedRef
 store.shared // 'shared'
})

Ось чому ви можете отримати доступ до всіх обчислених властивостей без .value і чому вони реактивні.

Додавання нового стану

Якщо ви хочете додати нові властивості стану до сховища або властивостей, які призначені для використання під час гідрації, вам треба додати їх у двох місцях:

 • У store , щоб ви могли отримати доступ до нього за допомогою store.myState
 • У store.$state, щоб його можна було використовувати в інструментах розробника та серіалізувати під час SSR.

Крім того, вам, звичайно, доведеться використовувати ref() (або інший реактивний API), щоб поширити значення для різних доступів:

js
import { toRef, ref } from 'vue'

pinia.use(({ store }) => {
 // щоб правильно обробити SSR, нам потрібно переконатися, що ми не
 // перевизначаємо існуюче значення
 if (!Object.prototype.hasOwnProperty(store.$state, 'hasError')) {
  // визначено в плагіні, тому кожне сховище має окрему властивість стану
  const hasError = ref(false)
  // встановлення змінної у `$state` дозволяє її серіалізувати під час SSR
  store.$state.hasError = hasError
 }
 // нам потрібно перенести посилання зі стану в сховище, таким чином обидва
 // доступи: store.hasError і store.$state.hasError працюватимуть і спільно
 // використовуватимуть ту саму змінну
 // Дивіться https://ua.vuejs.org/api/reactivity-utilities.html#toref
 store.hasError = toRef(store.$state, 'hasError')

 // у цьому випадку краще не повертати `hasError`, оскільки воно все одно
 // відображатиметься в розділі `state` в інструментах розробника, і якщо ми
 // повернемо його, інструменти розробника відобразять його двічі.
})
import { toRef, ref } from 'vue'

pinia.use(({ store }) => {
 // щоб правильно обробити SSR, нам потрібно переконатися, що ми не
 // перевизначаємо існуюче значення
 if (!Object.prototype.hasOwnProperty(store.$state, 'hasError')) {
  // визначено в плагіні, тому кожне сховище має окрему властивість стану
  const hasError = ref(false)
  // встановлення змінної у `$state` дозволяє її серіалізувати під час SSR
  store.$state.hasError = hasError
 }
 // нам потрібно перенести посилання зі стану в сховище, таким чином обидва
 // доступи: store.hasError і store.$state.hasError працюватимуть і спільно
 // використовуватимуть ту саму змінну
 // Дивіться https://ua.vuejs.org/api/reactivity-utilities.html#toref
 store.hasError = toRef(store.$state, 'hasError')

 // у цьому випадку краще не повертати `hasError`, оскільки воно все одно
 // відображатиметься в розділі `state` в інструментах розробника, і якщо ми
 // повернемо його, інструменти розробника відобразять його двічі.
})

Зауважте, що зміни стану або доповнення, які відбуваються в плагіні (зокрема виклик store.$patch()), відбуваються до того, як сховище буде активним, тому не активують жодних підписок.

WARNING

Якщо ви використовуєте Vue 2, Pinia підпадає під ті самі застереження щодо реагування, що і Vue. Вам потрібно буде використовувати Vue.set() (Vue 2.7) або set()@vue/composition-api для Vue <2.7) для створення нових властивостей стану, таких як secret і hasError:

js
import { set, toRef } from '@vue/composition-api'
pinia.use(({ store }) => {
 if (!Object.prototype.hasOwnProperty(store.$state, 'secret')) {
  const secretRef = ref('secret')
  // Якщо дані призначені для використання під час SSR, ви повинні встановити
  // їх у властивості, щоб вони були серіалізовані та підібрані під час
  // гідрації
  set(store.$state, 'secret', secretRef)
 }
 // встановіть його також безпосередньо в сховищі, щоб ви могли отримати доступ
 // до нього обома способами: `store.$state.secret` / `store.secret`
 set(store, 'secret', toRef(store.$state, 'secret'))
 store.secret // 'secret'
})
import { set, toRef } from '@vue/composition-api'
pinia.use(({ store }) => {
 if (!Object.prototype.hasOwnProperty(store.$state, 'secret')) {
  const secretRef = ref('secret')
  // Якщо дані призначені для використання під час SSR, ви повинні встановити
  // їх у властивості, щоб вони були серіалізовані та підібрані під час
  // гідрації
  set(store.$state, 'secret', secretRef)
 }
 // встановіть його також безпосередньо в сховищі, щоб ви могли отримати доступ
 // до нього обома способами: `store.$state.secret` / `store.secret`
 set(store, 'secret', toRef(store.$state, 'secret'))
 store.secret // 'secret'
})

Скидання стану, доданого в плагінах

За замовчуванням $reset() не скидає стан, доданий плагінами, але ви можете змінити це, щоб також скинути доданий стан:

js
import { toRef, ref } from 'vue'

pinia.use(({ store }) => {
 // це той самий код, що й вище для посилання
 if (!Object.prototype.hasOwnProperty(store.$state, 'hasError')) {
  const hasError = ref(false)
  store.$state.hasError = hasError
 }
 store.hasError = toRef(store.$state, 'hasError')

 // не забудьте встановити контекст (`this`) для сховища
 const originalReset = store.$reset.bind(store)

 // перевизначити функцію $reset
 return {
  $reset() {
   originalReset()
   store.hasError = false
  }
 }
})
import { toRef, ref } from 'vue'

pinia.use(({ store }) => {
 // це той самий код, що й вище для посилання
 if (!Object.prototype.hasOwnProperty(store.$state, 'hasError')) {
  const hasError = ref(false)
  store.$state.hasError = hasError
 }
 store.hasError = toRef(store.$state, 'hasError')

 // не забудьте встановити контекст (`this`) для сховища
 const originalReset = store.$reset.bind(store)

 // перевизначити функцію $reset
 return {
  $reset() {
   originalReset()
   store.hasError = false
  }
 }
})

Додавання нових зовнішніх властивостей

Під час додавання зовнішніх властивостей, екземплярів класів, які надходять з інших бібліотек, або просто речей, які не є реактивними, ви повинні огорнути об'єкт за допомогою markRaw() перед тим, як передати його в pinia. Ось приклад додавання маршрутизатора до кожного сховища:

js
import { markRaw } from 'vue'
// адаптуйте це залежно від того, де знаходиться ваш маршрутизатор
import { router } from './router'

pinia.use(({ store }) => {
 store.router = markRaw(router)
})
import { markRaw } from 'vue'
// адаптуйте це залежно від того, де знаходиться ваш маршрутизатор
import { router } from './router'

pinia.use(({ store }) => {
 store.router = markRaw(router)
})

Виклик $subscribe всередині плагінів

Ви також можете використовувати store.$subscribe і store.$onAction у плагінах:

ts
pinia.use(({ store }) => {
 store.$subscribe(() => {
  // реагувати на зміни сховища
 })
 store.$onAction(() => {
  // реагувати на дії сховища
 })
})
pinia.use(({ store }) => {
 store.$subscribe(() => {
  // реагувати на зміни сховища
 })
 store.$onAction(() => {
  // реагувати на дії сховища
 })
})

Додавання нових опцій

Під час визначення сховищ можна створювати нові параметри, щоб пізніше використовувати їх із плагінів. Наприклад, ви можете створити опцію debounce, яка дозволить вам відміняти будь-яку дію:

js
defineStore('search', {
 actions: {
  searchContacts() {
   // ...
  },
 },

 // це буде прочитано плагіном пізніше
 debounce: {
  // відкласти дію searchContacts на 300 мс
  searchContacts: 300,
 },
})
defineStore('search', {
 actions: {
  searchContacts() {
   // ...
  },
 },

 // це буде прочитано плагіном пізніше
 debounce: {
  // відкласти дію searchContacts на 300 мс
  searchContacts: 300,
 },
})

Потім плагін може прочитати цю опцію, щоб завершити дії та замінити оригінальні:

js
// використовуйте будь-яку бібліотеку debounce
import debounce from 'lodash/debounce'

pinia.use(({ options, store }) => {
 if (options.debounce) {
  // ми замінюємо дії новими
  return Object.keys(options.debounce).reduce((debouncedActions, action) => {
   debouncedActions[action] = debounce(
    store[action],
    options.debounce[action]
   )
   return debouncedActions
  }, {})
 }
})
// використовуйте будь-яку бібліотеку debounce
import debounce from 'lodash/debounce'

pinia.use(({ options, store }) => {
 if (options.debounce) {
  // ми замінюємо дії новими
  return Object.keys(options.debounce).reduce((debouncedActions, action) => {
   debouncedActions[action] = debounce(
    store[action],
    options.debounce[action]
   )
   return debouncedActions
  }, {})
 }
})

Зауважте, що спеціальні параметри передаються як 3-й аргумент під час використання синтаксису налаштування:

js
defineStore(
 'search',
 () => {
  // ...
 },
 {
  // це буде прочитано плагіном пізніше
  debounce: {
   // відкласти дію searchContacts на 300 мс
   searchContacts: 300,
  },
 }
)
defineStore(
 'search',
 () => {
  // ...
 },
 {
  // це буде прочитано плагіном пізніше
  debounce: {
   // відкласти дію searchContacts на 300 мс
   searchContacts: 300,
  },
 }
)

TypeScript

Усе, що показано вище, можна зробити за допомогою підтримки введення тексту, тож вам ніколи не потрібно використовувати any або @ts-ignore.

Typing plugins

Плагін Pinia можна ввести таким чином:

ts
import { PiniaPluginContext } from 'pinia'

export function myPiniaPlugin(context: PiniaPluginContext) {
 // ...
}
import { PiniaPluginContext } from 'pinia'

export function myPiniaPlugin(context: PiniaPluginContext) {
 // ...
}

Введення нових властивостей сховища

Додаючи нові властивості до сховищ, ви також повинні розширити інтерфейс PiniaCustomProperties.

ts
import 'pinia'
import type { Router } from 'vue-router'

declare module 'pinia' {
 export interface PiniaCustomProperties {
  // за допомогою сетера ми можемо дозволити як strings, так і refs
  set hello(value: string | Ref<string>)
  get hello(): string

  // ви також можете визначити простіші значення
  simpleNumber: number

  // визначте тип маршрутизатора, доданий плагіном вище (#adding-new-external-properties)
  router: Router
 }
}
import 'pinia'
import type { Router } from 'vue-router'

declare module 'pinia' {
 export interface PiniaCustomProperties {
  // за допомогою сетера ми можемо дозволити як strings, так і refs
  set hello(value: string | Ref<string>)
  get hello(): string

  // ви також можете визначити простіші значення
  simpleNumber: number

  // визначте тип маршрутизатора, доданий плагіном вище (#adding-new-external-properties)
  router: Router
 }
}

Потім його можна безпечно писати та читати:

ts
pinia.use(({ store }) => {
 store.hello = 'Hola'
 store.hello = ref('Hola')

 store.simpleNumber = Math.random()
 // @ts-expect-error: ми вказали тип невірно
 store.simpleNumber = ref(Math.random())
})
pinia.use(({ store }) => {
 store.hello = 'Hola'
 store.hello = ref('Hola')

 store.simpleNumber = Math.random()
 // @ts-expect-error: ми вказали тип невірно
 store.simpleNumber = ref(Math.random())
})

PiniaCustomProperties - це загальний тип, який дозволяє посилатися на властивості сховища. Уявіть наступний приклад, де ми копіюємо початкові опції як $options (це працюватиме лише для опційних сховищ):

ts
pinia.use(({ options }) => ({ $options: options }))
pinia.use(({ options }) => ({ $options: options }))

Ми можемо правильно типізувати це за допомогою 4 загальних типів PiniaCustomProperties:

ts
import 'pinia'

declare module 'pinia' {
 export interface PiniaCustomProperties<Id, S, G, A> {
  $options: {
   id: Id
   state?: () => S
   getters?: G
   actions?: A
  }
 }
}
import 'pinia'

declare module 'pinia' {
 export interface PiniaCustomProperties<Id, S, G, A> {
  $options: {
   id: Id
   state?: () => S
   getters?: G
   actions?: A
  }
 }
}

TIP

При розширенні типів у дженериках вони повинні бути названі точно так, як у вихідному коді. Id не може мати назву id або I, а S не може мати назву State. Ось що означає кожна літера:

 • S: Стан
 • G: Гетери
 • A: Дії
 • SS: Налаштовуване сховище / Сховище

Типізація нового стану

Додаючи нові властивості стану (до обох, store і store.$state), натомість вам потрібно додати тип до PiniaCustomStateProperties. На відміну від PiniaCustomProperties, він отримує лише загальний State:

ts
import 'pinia'

declare module 'pinia' {
 export interface PiniaCustomStateProperties<S> {
  hello: string
 }
}
import 'pinia'

declare module 'pinia' {
 export interface PiniaCustomStateProperties<S> {
  hello: string
 }
}

Типізація нових параметрів створення

Створюючи нові параметри для defineStore(), вам слід розширити DefineStoreOptionsBase. На відміну від PiniaCustomProperties, він надає лише два дженерики: State та Store типи, дозволяючи вам обмежити те, що можна визначити. Наприклад, ви можете використовувати назви дій:

ts
import 'pinia'

declare module 'pinia' {
 export interface DefineStoreOptionsBase<S, Store> {
  // дозволяє визначити кількість мс для будь-якої дії
  debounce?: Partial<Record<keyof StoreActions<Store>, number>>
 }
}
import 'pinia'

declare module 'pinia' {
 export interface DefineStoreOptionsBase<S, Store> {
  // дозволяє визначити кількість мс для будь-якої дії
  debounce?: Partial<Record<keyof StoreActions<Store>, number>>
 }
}

TIP

Існує також тип StoreGetters для отримання гетерів з типу Store. Ви також можете розширити параметри setup сховищ або опційних stores лише шляхом розширення типів DefineStoreOptions і DefineSetupStoreOptions відповідно.

Nuxt.js

Якщо використовуєте pinia разом із Nuxt, спочатку вам потрібно створити плагін Nuxt. Це дасть вам доступ до екземпляра pinia:

ts
// plugins/myPiniaPlugin.ts
import { PiniaPluginContext } from 'pinia'

function MyPiniaPlugin({ store }: PiniaPluginContext) {
 store.$subscribe((mutation) => {
  // відреагувати на зміни сховища
  console.log(`[🍍 ${mutation.storeId}]: ${mutation.type}.`)
 })

 // Зауважте, що це має бути типізовано, якщо ви використовуєте TS
 return { creationTime: new Date() }
}

export default defineNuxtPlugin(({ $pinia }) => {
 $pinia.use(MyPiniaPlugin)
})
// plugins/myPiniaPlugin.ts
import { PiniaPluginContext } from 'pinia'

function MyPiniaPlugin({ store }: PiniaPluginContext) {
 store.$subscribe((mutation) => {
  // відреагувати на зміни сховища
  console.log(`[🍍 ${mutation.storeId}]: ${mutation.type}.`)
 })

 // Зауважте, що це має бути типізовано, якщо ви використовуєте TS
 return { creationTime: new Date() }
}

export default defineNuxtPlugin(({ $pinia }) => {
 $pinia.use(MyPiniaPlugin)
})

Зауважте, що в наведеному вище прикладі використовується TypeScript, вам потрібно видалити анотації типу PiniaPluginContext і Plugin, а також їх імпорт, якщо ви використовуєте файл .js.

Nuxt.js 2

Якщо ви використовуєте Nuxt.js 2, типи дещо відрізняються:

ts
// plugins/myPiniaPlugin.ts
import { PiniaPluginContext } from 'pinia'
import { Plugin } from '@nuxt/types'

function MyPiniaPlugin({ store }: PiniaPluginContext) {
 store.$subscribe((mutation) => {
  // відреагувати на зміни сховища
  console.log(`[🍍 ${mutation.storeId}]: ${mutation.type}.`)
 })

 // Зауважте, що це має бути типізоване, якщо ви використовуєте TS
 return { creationTime: new Date() }
}

const myPlugin: Plugin = ({ $pinia }) => {
 $pinia.use(MyPiniaPlugin)
}

export default myPlugin
// plugins/myPiniaPlugin.ts
import { PiniaPluginContext } from 'pinia'
import { Plugin } from '@nuxt/types'

function MyPiniaPlugin({ store }: PiniaPluginContext) {
 store.$subscribe((mutation) => {
  // відреагувати на зміни сховища
  console.log(`[🍍 ${mutation.storeId}]: ${mutation.type}.`)
 })

 // Зауважте, що це має бути типізоване, якщо ви використовуєте TS
 return { creationTime: new Date() }
}

const myPlugin: Plugin = ({ $pinia }) => {
 $pinia.use(MyPiniaPlugin)
}

export default myPlugin

Released under the MIT License.