Skip to content

Початок

Встановлення

Vue Mastery Logo Get the Pinia Cheat Sheet from Vue Mastery

Встановіть pinia за допомогою вашого улюбленого менеджера пакетів:

bash
yarn add pinia
# або з npm
npm install pinia
yarn add pinia
# або з npm
npm install pinia

TIP

Якщо ваш застосунок використовує Vue <2.7, вам також потрібно встановити композиційне API: @vue/composition-api. Якщо ви використовуєте Nuxt, вам слід дотримуватися цих інструкцій.

Якщо ви використовуєте Vue CLI, натомість ви можете спробувати цей неофіційний плагін.

Створіть екземпляр pinia (кореневе сховище) та передайте його додатку як плагін:

js
import { createApp } from 'vue'
import { createPinia } from 'pinia'
import App from './App.vue'

const pinia = createPinia()
const app = createApp(App)

app.use(pinia)
app.mount('#app')
import { createApp } from 'vue'
import { createPinia } from 'pinia'
import App from './App.vue'

const pinia = createPinia()
const app = createApp(App)

app.use(pinia)
app.mount('#app')

Якщо ви використовуєте Vue 2, ам також потрібно встановити плагін і додати створений pinia до кореня застосунку:

js
import { createPinia, PiniaVuePlugin } from 'pinia'

Vue.use(PiniaVuePlugin)
const pinia = createPinia()

new Vue({
 el: '#app',
 // інші опції...
 // ...
 // зауважте, що той самий екземпляр `pinia` можна використовувати в кількох
 // застосунках Vue на тій самій сторінці
 pinia,
})
import { createPinia, PiniaVuePlugin } from 'pinia'

Vue.use(PiniaVuePlugin)
const pinia = createPinia()

new Vue({
 el: '#app',
 // інші опції...
 // ...
 // зауважте, що той самий екземпляр `pinia` можна використовувати в кількох
 // застосунках Vue на тій самій сторінці
 pinia,
})

Це також додасть підтримку devtools. У Vue 3 деякі функції, як-от подорож у часі та редагування, досі не підтримуються, оскільки vue-devtools ще не надає необхідних API, але devtools мають значно більше можливостей, а досвід розробника в цілому набагато кращий.

що таке сховище?

Сховище (наприклад,Pinia) це сутність, яка містить стан і бізнес-логіку, яка не прив'язана до дерева компонентів. Іншими словами, воно містить глобальний стан. Це трохи схоже на компонент, який завжди присутній і який кожен може читати та писати. Воно має три поняття, стан, гетери та дії, та можна з упевненістю припустити, що ці поняття є еквівалентами data, computed і methods у компонентах.

Коли мені варто використовувати сховище

Сховище має містити дані, до яких можна отримати доступ у вашому застосунку. Це включає дані, які використовуються в багатьох місцях, наприклад, інформація про користувача, яка відображається на навігаційній панелі, а також дані, які потрібно зберегти на сторінках, наприклад, дуже складна багатоступенева форма.

З іншого боку, вам слід уникати включення до сховища локальних даних, які замість цього можуть бути розміщені в компоненті, наприклад, видимість локального елемента сторінки.

Не всім застосункам потрібен доступ до глобального стану, але якщо він потрібен вашим, Pinia полегшить ваше життя.

Released under the MIT License.