Skip to content

Дії

Дії є еквівалентом методів у компонентах. Їх можна визначити за допомогою властивості actions у defineStore() і вони ідеальні для визначення бізнес-логіки:

js
export const useCounterStore = defineStore('counter', {
 state: () => ({
  count: 0,
 }),
 actions: {
  // оскільки ми покладаємося на `this`, ми не можемо використовувати стрілочну функцію
  increment() {
   this.count++
  },
  randomizeCounter() {
   this.count = Math.round(100 * Math.random())
  },
 },
})
export const useCounterStore = defineStore('counter', {
 state: () => ({
  count: 0,
 }),
 actions: {
  // оскільки ми покладаємося на `this`, ми не можемо використовувати стрілочну функцію
  increment() {
   this.count++
  },
  randomizeCounter() {
   this.count = Math.round(100 * Math.random())
  },
 },
})

Подібно до гетерів, дії отримують доступ до всього екземпляра сховища через this із повною підтримкою введення (і автозаповнення ✨). На відміну від гетерів, actions можуть бути асинхронними, всередині дій ви можете зробити await будь-якого виклику API або навіть інших дій! Ось приклад використання Mande. Зауважте, що бібліотека, яку ви використовуєте, не має значення, якщо ви отримуєте Promise, ви навіть можете використовувати власну функцію fetch (тільки для браузера):

js
import { mande } from 'mande'

const api = mande('/api/users')

export const useUsers = defineStore('users', {
 state: () => ({
  userData: null,
  // ...
 }),

 actions: {
  async registerUser(login, password) {
   try {
    this.userData = await api.post({ login, password })
    showTooltip(`Welcome back ${this.userData.name}!`)
   } catch (error) {
    showTooltip(error)
    // нехай компонент форми відображає помилку
    return error
   }
  },
 },
})
import { mande } from 'mande'

const api = mande('/api/users')

export const useUsers = defineStore('users', {
 state: () => ({
  userData: null,
  // ...
 }),

 actions: {
  async registerUser(login, password) {
   try {
    this.userData = await api.post({ login, password })
    showTooltip(`Welcome back ${this.userData.name}!`)
   } catch (error) {
    showTooltip(error)
    // нехай компонент форми відображає помилку
    return error
   }
  },
 },
})

Ви також абсолютно вільні встановлювати будь-які аргументи та повертати будь-що. При виклику дій все буде виведено автоматично!

Дії викликаються як звичайні функції або методи:

vue
<script setup>
const store = useCounterStore()
// викличте дію як метод сховища
store.randomizeCounter()
</script>

<template>
 <!-- Навіть у шаблоні -->
 <button @click="store.randomizeCounter()">Рандомізувати</button>
</template>
<script setup>
const store = useCounterStore()
// викличте дію як метод сховища
store.randomizeCounter()
</script>

<template>
 <!-- Навіть у шаблоні -->
 <button @click="store.randomizeCounter()">Рандомізувати</button>
</template>

Доступ до дій інших сховищ

Щоб використовувати інше сховище, ви можете використовувати його безпосередньо всередині дії:

js
import { useAuthStore } from './auth-store'

export const useSettingsStore = defineStore('settings', {
 state: () => ({
  preferences: null,
  // ...
 }),
 actions: {
  async fetchUserPreferences() {
   const auth = useAuthStore()
   if (auth.isAuthenticated) {
    this.preferences = await fetchPreferences()
   } else {
    throw new Error('Користувач має пройти автентифікацію')
   }
  },
 },
})
import { useAuthStore } from './auth-store'

export const useSettingsStore = defineStore('settings', {
 state: () => ({
  preferences: null,
  // ...
 }),
 actions: {
  async fetchUserPreferences() {
   const auth = useAuthStore()
   if (auth.isAuthenticated) {
    this.preferences = await fetchPreferences()
   } else {
    throw new Error('Користувач має пройти автентифікацію')
   }
  },
 },
})

Використання з опційним API

Для наведених нижче прикладів ви можете припустити, що було створено таке сховище:

js
// Шлях до файлу прикладу:
// ./src/stores/counter.js

import { defineStore } from 'pinia'

export const useCounterStore = defineStore('counter', {
 state: () => ({
  count: 0
 }),
 actions: {
  increment() {
   this.count++
  }
 }
})
// Шлях до файлу прикладу:
// ./src/stores/counter.js

import { defineStore } from 'pinia'

export const useCounterStore = defineStore('counter', {
 state: () => ({
  count: 0
 }),
 actions: {
  increment() {
   this.count++
  }
 }
})

З setup()

Хоча композиційне API не для всіх, хук setup() може полегшити роботу з Pinia в опційному API. Додаткові допоміжні функції зіставлення не потрібні!

vue
<script>
import { useCounterStore } from '../stores/counter'

export default defineComponent({
 setup() {
  const counterStore = useCounterStore()

  return { counterStore }
 },
 methods: {
  incrementAndPrint() {
   this.counterStore.increment()
   console.log('Новий підрахунок:', this.counterStore.count)
  },
 },
})
</script>
<script>
import { useCounterStore } from '../stores/counter'

export default defineComponent({
 setup() {
  const counterStore = useCounterStore()

  return { counterStore }
 },
 methods: {
  incrementAndPrint() {
   this.counterStore.increment()
   console.log('Новий підрахунок:', this.counterStore.count)
  },
 },
})
</script>

Без setup()

Якщо ви взагалі не бажаєте використовувати композиційний API, ви можете скористатися помічником mapActions(), щоб зіставити властивості дій як методи у вашому компоненті:

js
import { mapActions } from 'pinia'
import { useCounterStore } from '../stores/counter'

export default {
 methods: {
  // надає доступ до this.increment() всередині компонента
  // те саме, що виклик із store.increment()
  ...mapActions(useCounterStore, ['increment']),
  // те саме, що й вище, але реєструє його як this.myOwnName()
  ...mapActions(useCounterStore, { myOwnName: 'increment' }),
 },
}
import { mapActions } from 'pinia'
import { useCounterStore } from '../stores/counter'

export default {
 methods: {
  // надає доступ до this.increment() всередині компонента
  // те саме, що виклик із store.increment()
  ...mapActions(useCounterStore, ['increment']),
  // те саме, що й вище, але реєструє його як this.myOwnName()
  ...mapActions(useCounterStore, { myOwnName: 'increment' }),
 },
}

Підписка на дії

Можна спостерігати за діями та їх результатами за допомогою store.$onAction(). Функція зворотнього виклику, яка йому передається, буде виконана перед самою дією. after обробляє promises та дозволяє вам виконувати функцію після завершення дії. Подібним чином onError дозволяє вам виконувати функцію, якщо дія видає помилку або відхиляє promise. Вони корисні для відстеження помилок під час виконання, подібно до цієї підказки в документах Vue.

Ось приклад, який реєструється перед виконанням дій і після їх вирішення/відхилення.

js
const unsubscribe = someStore.$onAction(
 ({
  name, // назва дії
  store, // екземпляр сховища, те саме, що `someStore`
  args, // масив параметрів, переданих дії
  after, // хук після повернення або вирішення дії
  onError, // гачок, якщо дія відкидає або відхиляє
 }) => {
  // спільна змінна для цього конкретного виклику дії
  const startTime = Date.now()
  // це буде викликано перед виконанням дії на `store`
  console.log(`Старт "${name}" з параметрами [${args.join(', ')}].`)

  // це буде викликано, якщо дія завершиться вдало та після її повного виконання
  // це чекає на будь-яке повернення promise
  after((result) => {
   console.log(
    `Завершення "${name}" після ${
     Date.now() - startTime
    }мс.\nРезультат: ${result}.`
   )
  })

  // це спрацює, якщо дія відкидає або повертає promise, який відхиляється
  onError((error) => {
   console.warn(
    `Невдале виконання "${name}" після ${Date.now() - startTime}мс.\nПомилка: ${error}.`
   )
  })
 }
)

// вручну видалити слухача
unsubscribe()
const unsubscribe = someStore.$onAction(
 ({
  name, // назва дії
  store, // екземпляр сховища, те саме, що `someStore`
  args, // масив параметрів, переданих дії
  after, // хук після повернення або вирішення дії
  onError, // гачок, якщо дія відкидає або відхиляє
 }) => {
  // спільна змінна для цього конкретного виклику дії
  const startTime = Date.now()
  // це буде викликано перед виконанням дії на `store`
  console.log(`Старт "${name}" з параметрами [${args.join(', ')}].`)

  // це буде викликано, якщо дія завершиться вдало та після її повного виконання
  // це чекає на будь-яке повернення promise
  after((result) => {
   console.log(
    `Завершення "${name}" після ${
     Date.now() - startTime
    }мс.\nРезультат: ${result}.`
   )
  })

  // це спрацює, якщо дія відкидає або повертає promise, який відхиляється
  onError((error) => {
   console.warn(
    `Невдале виконання "${name}" після ${Date.now() - startTime}мс.\nПомилка: ${error}.`
   )
  })
 }
)

// вручну видалити слухача
unsubscribe()

За замовчуванням підписки на дії прив'язані до компонента, до якого вони додані (якщо сховище знаходиться всередині setup() компонента). Це означає, що вони будуть автоматично видалені, коли компонент буде відмонтовано. Якщо ви також хочете зберегти їх після демонтування компонента, передайте true як другий аргумент, щоб від'єднати підписку на дію від поточного компонента:

vue
<script setup>
const someStore = useSomeStore()

// ця підписка збережеться навіть після того, як компонент буде демонтовано
someStore.$onAction(callback, true)
</script>
<script setup>
const someStore = useSomeStore()

// ця підписка збережеться навіть після того, як компонент буде демонтовано
someStore.$onAction(callback, true)
</script>

Released under the MIT License.