Skip to content

Рендеринг на стороні серверу (SSR)

TIP

Якщо ви використовуєте Nuxt.js, вам потрібно натомість прочитати ці інструкції.

Створення сховищ за допомогою Pinia має працювати для SSR з коробки, якщо ви викликаєте свої функції useStore() у верхній частині функцій setup, getters і actions:

vue
<script setup>
// це працює, тому що Pinia знає, який застосунок працює всередині
// `setup`
const main = useMainStore()
</script>
<script setup>
// це працює, тому що Pinia знає, який застосунок працює всередині
// `setup`
const main = useMainStore()
</script>

Використання сховища за межами setup()

Якщо вам потрібно використовувати сховища десь ще, вам потрібно передати екземпляр pinia, який було передано до застосунку до виклику функції useStore():

js
const pinia = createPinia()
const app = createApp(App)

app.use(router)
app.use(pinia)

router.beforeEach((to) => {
 // ✅ Це спрацює. Переконайтеся, що використовується коректне сховище для
  // поточного запущеного застосунку.
 const main = useMainStore(pinia)

 if (to.meta.requiresAuth && !main.isLoggedIn) return '/login'
})
const pinia = createPinia()
const app = createApp(App)

app.use(router)
app.use(pinia)

router.beforeEach((to) => {
 // ✅ Це спрацює. Переконайтеся, що використовується коректне сховище для
  // поточного запущеного застосунку.
 const main = useMainStore(pinia)

 if (to.meta.requiresAuth && !main.isLoggedIn) return '/login'
})

Pinia зручно додає себе як $pinia до вашого застосунку, щоб ви могли використовувати її в таких функціях, як serverPrefetch():

js
export default {
 serverPrefetch() {
  const store = useStore(this.$pinia)
 },
}
export default {
 serverPrefetch() {
  const store = useStore(this.$pinia)
 },
}

Зауважте, що вам не потрібно робити нічого особливого коли використовуєте onServerPrefetch():

vue
<script setup>
const store = useStore()
onServerPrefetch(async () => {
 // ✅ Це спрацює
 await store.fetchData()
})
</script>
<script setup>
const store = useStore()
onServerPrefetch(async () => {
 // ✅ Це спрацює
 await store.fetchData()
})
</script>

Гідрація стану

Щоб гідратувати початковий стан, вам потрібно переконатися, що rootState включено десь у HTML, щоб Pinia міг забрати його пізніше. Залежно від того, що ви використовуєте для SSR, вам потрібно екранувати стан сховища з міркувань безпеки. Ми рекомендуємо використовувати @nuxt/devalue який використовується Nuxt.js:

js
import devalue from '@nuxt/devalue'
import { createPinia } from 'pinia'
// отримати rootState на стороні серверу
const pinia = createPinia()
const app = createApp(App)
app.use(router)
app.use(pinia)

// після відтворення сторінки створюється кореневий стан, який можна прочитати
// безпосередньо з `pinia.state.value`.

// серіалізація, екранування (ДУЖЕ важливо, якщо вміст стану може бути змінений
// користувачем, що майже завжди так), і розміщення його десь на сторінці,
// наприклад, як глобальна змінна.
devalue(pinia.state.value)
import devalue from '@nuxt/devalue'
import { createPinia } from 'pinia'
// отримати rootState на стороні серверу
const pinia = createPinia()
const app = createApp(App)
app.use(router)
app.use(pinia)

// після відтворення сторінки створюється кореневий стан, який можна прочитати
// безпосередньо з `pinia.state.value`.

// серіалізація, екранування (ДУЖЕ важливо, якщо вміст стану може бути змінений
// користувачем, що майже завжди так), і розміщення його десь на сторінці,
// наприклад, як глобальна змінна.
devalue(pinia.state.value)

Залежно від того, що ви використовуєте для SSR, ви встановите змінну початкового стану, яка буде серіалізована в HTML. Ви також повинні захистити себе від атак XSS. Ви можете використовувати інші альтернативи для @nuxt/devalue залежно від того, що вам потрібно, наприклад, якщо ви можете серіалізувати та проаналізувати свій стан за допомогою JSON.stringify()/JSON.parse(), ви можете значно покращити свою продуктивність.

Якщо ви не використовуєте Nuxt, вам доведеться самостійно виконувати серіалізацію та гідратацію стану. Ось кілька прикладів:

Адаптуйте цю стратегію до свого середовища. Переконайтеся, що стан pinia гідровано перед викликом будь-якої функції useStore() на стороні клієнта. Наприклад, якщо ми серіалізуємо стан у тег <script>, щоб зробити його доступним глобально на стороні клієнта через window.__pinia, ми можемо написати це так:

js
const pinia = createPinia()
const app = createApp(App)
app.use(pinia)

// `isClient` залежить від середовища, наприклад, на Nuxt це `process.client`
if (isClient) {
 pinia.state.value = JSON.parse(window.__pinia)
}
const pinia = createPinia()
const app = createApp(App)
app.use(pinia)

// `isClient` залежить від середовища, наприклад, на Nuxt це `process.client`
if (isClient) {
 pinia.state.value = JSON.parse(window.__pinia)
}

Released under the MIT License.