Skip to content

Стан

Стан - це, здебільшого, центральна частина вашого сховища. Люди часто починають з визначення стану, який представляє їхній додаток. У Pinia стан визначається як функція, яка повертає початковий стан. Це дозволяє Pinia працювати як на стороні сервера, так і на стороні клієнта.

js
import { defineStore } from 'pinia'

export const useStore = defineStore('storeId', {
 // рекомендовано використовувати стрілочну функцію для автоматичного визначення типів
 state: () => {
  return {
   // для всіх цих властивостей тип буде визначено автоматично
   count: 0,
   name: 'Eduardo',
   isAdmin: true,
   items: [],
   hasChanged: true,
  }
 },
})
import { defineStore } from 'pinia'

export const useStore = defineStore('storeId', {
 // рекомендовано використовувати стрілочну функцію для автоматичного визначення типів
 state: () => {
  return {
   // для всіх цих властивостей тип буде визначено автоматично
   count: 0,
   name: 'Eduardo',
   isAdmin: true,
   items: [],
   hasChanged: true,
  }
 },
})

ПОРАДА

Якщо ви використовуєте версію Vue 2, дані, які ви створюєте в state(), відповідають тим самим правилам, що й data() в екземплярі Vue, тобто об'єкт стану має бути простим і вам потрібно викликати Vue.set(), коли ви додаєте до нього нові властивості. Див. також Vue#data.

TypeScript

Вам не потрібно докладати багато зусиль для того, щоб зробити ваш стан сумісним з TypeScript: переконайтеся, що увімкнено режим strict або, принаймні, noImplicitThis, і Pinia автоматично визначить тип вашого стану! Проте, є кілька випадків, коли вам варто допомогти їй з цим:

ts
export const useUserStore = defineStore('user', {
 state: () => {
  return {
   // для початково порожніх списків
   userList: [] as UserInfo[],
   // для даних, які ще не завантажено
   user: null as UserInfo | null,
  }
 },
})

interface UserInfo {
 name: string
 age: number
}
export const useUserStore = defineStore('user', {
 state: () => {
  return {
   // для початково порожніх списків
   userList: [] as UserInfo[],
   // для даних, які ще не завантажено
   user: null as UserInfo | null,
  }
 },
})

interface UserInfo {
 name: string
 age: number
}

Якщо бажаєте, ви можете визначити стан за допомогою інтерфейсу і присвоїти значення, що повертаються у state():

ts
interface State {
 userList: UserInfo[]
 user: UserInfo | null
}

export const useUserStore = defineStore('user', {
 state: (): State => {
  return {
   userList: [],
   user: null,
  }
 },
})

interface UserInfo {
 name: string
 age: number
}
interface State {
 userList: UserInfo[]
 user: UserInfo | null
}

export const useUserStore = defineStore('user', {
 state: (): State => {
  return {
   userList: [],
   user: null,
  }
 },
})

interface UserInfo {
 name: string
 age: number
}

Доступ до стану

За замовчуванням, ви можете безпосередньо читати та записувати значення властивостей в стані, отримавши доступ до нього через екземпляр сховища:

js
const store = useStore()

store.count++
const store = useStore()

store.count++

Зверніть увагу, що ви не можете додати нову властивість стану, якщо ви не оголосили її в state(), вона повинна містити початковий стан. Наприклад: ви не можете зробити store.secondCount = 2, якщо secondCount не оголошено в state().

Скидання стану

В опційних сховищах ви можете обнулити стан до початкового значення, викликавши метод $reset():

js
const store = useStore()

store.$reset()
const store = useStore()

store.$reset()

Внутрішньо це викликає функцію state() для створення нового об'єкта стану і замінює ним поточний стан.

У setup сховищах вам потрібно створити власний метод $reset():

ts
export const useCounterStore = defineStore('counter', () => {
 const count = ref(0)

 function $reset() {
  count.value = 0
 }

 return { count, $reset }
})
export const useCounterStore = defineStore('counter', () => {
 const count = ref(0)

 function $reset() {
  count.value = 0
 }

 return { count, $reset }
})

Використання з опційним API

Для наступних прикладів можна вважати, що було створено наступне сховище:

js
// Приклад шляху до файлу:
// ./src/stores/counter.js

import { defineStore } from 'pinia'

export const useCounterStore = defineStore('counter', {
 state: () => ({
  count: 0,
 }),
})
// Приклад шляху до файлу:
// ./src/stores/counter.js

import { defineStore } from 'pinia'

export const useCounterStore = defineStore('counter', {
 state: () => ({
  count: 0,
 }),
})

Якщо ви не використовуєте композиційний API, а використовуєте опційний, то ви можете скористатися допоміжним методом mapState() для зіставлення властивостей стану з обчислюваними властивостями, доступними лише для читання:

js
import { mapState } from 'pinia'
import { useCounterStore } from '../stores/counter'

export default {
 computed: {
  // дає доступ до this.count всередині компонента
  // аналогічно до отримання доступу через store.count
  ...mapState(useCounterStore, ['count'])
  // те саме, що й вище, але реєструє його як this.myOwnName
  ...mapState(useCounterStore, {
   myOwnName: 'count',
   // також можна написати функцію, яка отримує доступ до сховища
   double: store => store.count * 2,
   // він може мати доступ до `this`, але він не буде коректним...
   magicValue(store) {
    return store.someGetter + this.count + this.double
   },
  }),
 },
}
import { mapState } from 'pinia'
import { useCounterStore } from '../stores/counter'

export default {
 computed: {
  // дає доступ до this.count всередині компонента
  // аналогічно до отримання доступу через store.count
  ...mapState(useCounterStore, ['count'])
  // те саме, що й вище, але реєструє його як this.myOwnName
  ...mapState(useCounterStore, {
   myOwnName: 'count',
   // також можна написати функцію, яка отримує доступ до сховища
   double: store => store.count * 2,
   // він може мати доступ до `this`, але він не буде коректним...
   magicValue(store) {
    return store.someGetter + this.count + this.double
   },
  }),
 },
}

Модифікований стан

Якщо ви хочете мати можливість записувати нові значення до цих властивостей стану (наприклад, якщо у вас є форма), ви можете використовувати mapWritableState() замість цього. Зауважте, що ви не можете передати функцію, як у випадку з mapState():

js
import { mapWritableState } from 'pinia'
import { useCounterStore } from '../stores/counter'

export default {
 computed: {
  // дає доступ до this.count всередині компонента і дозволяє його модифікувати
  // this.count++
  // аналогічно до отримання доступу через store.count
  ...mapWritableState(useCounterStore, ['count']),
  // те саме, що й вище, але реєструє його як this.myOwnName
  ...mapWritableState(useCounterStore, {
   myOwnName: 'count',
  }),
 },
}
import { mapWritableState } from 'pinia'
import { useCounterStore } from '../stores/counter'

export default {
 computed: {
  // дає доступ до this.count всередині компонента і дозволяє його модифікувати
  // this.count++
  // аналогічно до отримання доступу через store.count
  ...mapWritableState(useCounterStore, ['count']),
  // те саме, що й вище, але реєструє його як this.myOwnName
  ...mapWritableState(useCounterStore, {
   myOwnName: 'count',
  }),
 },
}

ПОРАДА

Вам не потрібен mapWritableState() для колекцій типу масивів, якщо ви не замінюєте весь масив на cartItems = [], mapState() все одно дозволяє вам викликати методи для ваших колекцій.

Зміна стану

Окрім безпосередньої зміни сховища за допомогою store.count++, ви також можете викликати метод $patch. Він дозволяє застосувати декілька змін одночасно з об'єктом часткового стану:

js
store.$patch({
 count: store.count + 1,
 age: 120,
 name: 'DIO',
})
store.$patch({
 count: store.count + 1,
 age: 120,
 name: 'DIO',
})

Однак, деякі зміни за допомогою цього синтаксису дуже складно або дорого застосувати: будь-яка модифікація колекції (наприклад, додавання, видалення, приєднання елемента до масиву) вимагає створення нової колекції. Через це метод $patch також приймає функцію для групування таких змін, які важко застосувати за допомогою об'єкта:

js
store.$patch((state) => {
 state.items.push({ name: 'shoes', quantity: 1 })
 state.hasChanged = true
})
store.$patch((state) => {
 state.items.push({ name: 'shoes', quantity: 1 })
 state.hasChanged = true
})

Основна відмінність полягає в тому, що $patch() дозволяє вам згрупувати декілька змін в один запис у devtools. Зверніть увагу, що як і прямі зміни стану, так і $patch() з'являються у devtools і можуть бути перенесені у часі (поки що недоступно у версії Vue 3).

Заміна стану

Ви не можете саме замінити стан сховища, оскільки це порушить реактивність. Однак ви можете його підправити:

js
// це насправді не замінює `$state`
store.$state = { count: 24 }
// а внутрішньо викликає `$patch()`:
store.$patch({ count: 24 })
// це насправді не замінює `$state`
store.$state = { count: 24 }
// а внутрішньо викликає `$patch()`:
store.$patch({ count: 24 })

Ви також можете встановити початковий стан всього застосунку, змінивши стан екземпляра pinia. Це використовується під час SSR для гідратації.

js
pinia.state.value = {}
pinia.state.value = {}

Підписка на стан

Ви можете спостерігати за станом та його змінами за допомогою методу сховища $subscribe(), подібно до методу subscribe у Vuex. Перевага використання $subscribe() над звичайним watch() полягає в тому, що підписки спрацьовують лише один раз після оновлення (наприклад, при використанні версії функції зверху).

js
cartStore.$subscribe((mutation, state) => {
 // import { MutationType } from 'pinia'
 mutation.type // 'прямі зміни' | 'об'єкт з оновленими значеннями' | 'функція з оновленими значеннями'
 // теж саме, що й cartStore.$id
 mutation.storeId // 'cart'
 // доступний лише з mutation.type === 'об'єкт з оновленими значеннями'
 mutation.payload // об'єкт з оновленими значеннями передається в cartStore.$patch()

 // зберігати весь стан у локальному сховищі щоразу, коли він змінюється
 localStorage.setItem('cart', JSON.stringify(state))
})
cartStore.$subscribe((mutation, state) => {
 // import { MutationType } from 'pinia'
 mutation.type // 'прямі зміни' | 'об'єкт з оновленими значеннями' | 'функція з оновленими значеннями'
 // теж саме, що й cartStore.$id
 mutation.storeId // 'cart'
 // доступний лише з mutation.type === 'об'єкт з оновленими значеннями'
 mutation.payload // об'єкт з оновленими значеннями передається в cartStore.$patch()

 // зберігати весь стан у локальному сховищі щоразу, коли він змінюється
 localStorage.setItem('cart', JSON.stringify(state))
})

За замовчуванням, підписки на стан прив'язуються до компонента, в якому вони були додані (якщо сховище знаходиться в setup() компонента). Це означає, що вони будуть автоматично видалені, коли компонент буде демонтовано. Якщо ви також хочете зберегти їх після демонтажу компонента, передайте { detached: true } як другий аргумент, щоб відокремити підписку на стан від поточного компонента:

vue
<script setup>
const someStore = useSomeStore()

// ця підписка буде збережена навіть після того, як компонент буде демонтовано
someStore.$subscribe(callback, { detached: true })
</script>
<script setup>
const someStore = useSomeStore()

// ця підписка буде збережена навіть після того, як компонент буде демонтовано
someStore.$subscribe(callback, { detached: true })
</script>

ПОРАДА

Ви можете спостерігати весь стан екземпляра pinia за допомогою однієї функції watch():

js
watch(
 pinia.state,
 (state) => {
  // зберігати весь стан у локальному сховищі щоразу, коли він змінюється
  localStorage.setItem('piniaState', JSON.stringify(state))
 },
 { deep: true }
)
watch(
 pinia.state,
 (state) => {
  // зберігати весь стан у локальному сховищі щоразу, коли він змінюється
  localStorage.setItem('piniaState', JSON.stringify(state))
 },
 { deep: true }
)

Released under the MIT License.