Skip to content

Гетери

Гетери є еквівалентом обчисленим значенням для стану сховища. Їх можна визначити за допомогою властивості getters у defineStore(). Вони отримують state як перший параметр, щоб заохочувати використання стрілочні функції:

js
export const useCounterStore = defineStore('counter', {
 state: () => ({
  count: 0,
 }),
 getters: {
  doubleCount: (state) => state.count * 2,
 },
})
export const useCounterStore = defineStore('counter', {
 state: () => ({
  count: 0,
 }),
 getters: {
  doubleCount: (state) => state.count * 2,
 },
})

У більшості випадків гетери покладаються лише на стан, однак їм може знадобитися використовувати інші гетери. Через це ми можемо отримати доступ до екземпляра всього сховища через this під час визначення звичайної функції але необхідно визначити тип, який повертається (у TypeScript). Це пов'язано з відомим обмеженням у TypeScript і не впливає ні на гетери, визначені за допомогою стрілочної функції, ні на гетери, які не використовують this:

ts
export const useCounterStore = defineStore('counter', {
 state: () => ({
  count: 0,
 }),
 getters: {
  // автоматично виводить тип, який повертається, як число
  doubleCount(state) {
   return state.count * 2
  },
  // тип повернення **має** бути встановлений явно
  doublePlusOne(): number {
   // автозаповнення та типізація для всього сховища ✨
   return this.doubleCount + 1
  },
 },
})
export const useCounterStore = defineStore('counter', {
 state: () => ({
  count: 0,
 }),
 getters: {
  // автоматично виводить тип, який повертається, як число
  doubleCount(state) {
   return state.count * 2
  },
  // тип повернення **має** бути встановлений явно
  doublePlusOne(): number {
   // автозаповнення та типізація для всього сховища ✨
   return this.doubleCount + 1
  },
 },
})

Потім ви можете отримати доступ безпосередньо до екземпляра сховища:

vue
<script setup>
import { useCounterStore } from './counterStore'

const store = useCounterStore()
</script>

<template>
 <p>Подвоєна кількість є {{ store.doubleCount }}</p>
</template>
<script setup>
import { useCounterStore } from './counterStore'

const store = useCounterStore()
</script>

<template>
 <p>Подвоєна кількість є {{ store.doubleCount }}</p>
</template>

Доступ до інших гетерів

Як і у випадку з обчисленими властивостями, ви можете комбінувати кілька гетерів. Доступ є до будь-якого іншого гетера через this. ви можете дати підказки своєму IDE щодо типів за допомогою JSDoc:

js
export const useCounterStore = defineStore('counter', {
 state: () => ({
  count: 0,
 }),
 getters: {
  // тип визначається автоматично, оскільки ми не використовуємо `this`
  doubleCount: (state) => state.count * 2,
  // тут нам потрібно самостійно додати тип (за допомогою JSDoc у JS). Ми
  // також можемо використовувати це для документування гетера
  /**
   * Повертає значення підрахунку, помножене на два і додано один.
   *
   * @returns {number}
   */
  doubleCountPlusOne() {
   // автозаповнення ✨
   return this.doubleCount + 1
  },
 },
})
export const useCounterStore = defineStore('counter', {
 state: () => ({
  count: 0,
 }),
 getters: {
  // тип визначається автоматично, оскільки ми не використовуємо `this`
  doubleCount: (state) => state.count * 2,
  // тут нам потрібно самостійно додати тип (за допомогою JSDoc у JS). Ми
  // також можемо використовувати це для документування гетера
  /**
   * Повертає значення підрахунку, помножене на два і додано один.
   *
   * @returns {number}
   */
  doubleCountPlusOne() {
   // автозаповнення ✨
   return this.doubleCount + 1
  },
 },
})

Передача аргументів до гетерів

Гетери - це лише обчислені властивості за лаштунками, тому неможливо передати їм жодних параметрів. Однак ви можете повернути функцію з гетера , яка прийматиме будь-які аргументи:

js
export const useStore = defineStore('main', {
 getters: {
  getUserById: (state) => {
   return (userId) => state.users.find((user) => user.id === userId)
  },
 },
})
export const useStore = defineStore('main', {
 getters: {
  getUserById: (state) => {
   return (userId) => state.users.find((user) => user.id === userId)
  },
 },
})

і використання в компоненті:

vue
<script setup>
import { storeToRefs } from 'pinia'
import { useUserListStore } from './store'

const userList = useUserListStore()
const { getUserById } = storeToRefs(userList)
// зауважте, що вам доведеться використовувати `getUserById.value`,
// щоб отримати доступ до функції в межах <script setup>
</script>

<template>
 <p>Користувач 2: {{ getUserById(2) }}</p>
</template>
<script setup>
import { storeToRefs } from 'pinia'
import { useUserListStore } from './store'

const userList = useUserListStore()
const { getUserById } = storeToRefs(userList)
// зауважте, що вам доведеться використовувати `getUserById.value`,
// щоб отримати доступ до функції в межах <script setup>
</script>

<template>
 <p>Користувач 2: {{ getUserById(2) }}</p>
</template>

Зауважте, що під час цього гетери більше не кешуються, це просто функції, які ви викликаєте. Однак ви можете кешувати деякі результати в самому гетері, що є рідкісним явищем, але може бути більш продуктивним:

js
export const useStore = defineStore('main', {
 getters: {
  getActiveUserById(state) {
   const activeUsers = state.users.filter((user) => user.active)
   return (userId) => activeUsers.find((user) => user.id === userId)
  },
 },
})
export const useStore = defineStore('main', {
 getters: {
  getActiveUserById(state) {
   const activeUsers = state.users.filter((user) => user.active)
   return (userId) => activeUsers.find((user) => user.id === userId)
  },
 },
})

Доступ до гетерів інших сховищ

Для використання гетерів іншого сховища, ви можете використовувати його безпосередньо всередині гетера:

js
import { useOtherStore } from './other-store'

export const useStore = defineStore('main', {
 state: () => ({
  // ...
 }),
 getters: {
  otherGetter(state) {
   const otherStore = useOtherStore()
   return state.localData + otherStore.data
  },
 },
})
import { useOtherStore } from './other-store'

export const useStore = defineStore('main', {
 state: () => ({
  // ...
 }),
 getters: {
  otherGetter(state) {
   const otherStore = useOtherStore()
   return state.localData + otherStore.data
  },
 },
})

Використання з setup()

Ви можете отримати прямий доступ до будь-якого гетера як до властивості сховища (точно як до властивостей стану):

vue
<script setup>
const store = useCounterStore()

store.count = 3
store.doubleCount // 6
</script>
<script setup>
const store = useCounterStore()

store.count = 3
store.doubleCount // 6
</script>

Використання з опційним API

Для наведених нижче прикладів ви можете припустити, що було створено таке сховище:

js
// Шлях до файлу прикладу:
// ./src/stores/counter.js

import { defineStore } from 'pinia'

export const useCounterStore = defineStore('counter', {
 state: () => ({
  count: 0,
 }),
 getters: {
  doubleCount(state) {
   return state.count * 2
  },
 },
})
// Шлях до файлу прикладу:
// ./src/stores/counter.js

import { defineStore } from 'pinia'

export const useCounterStore = defineStore('counter', {
 state: () => ({
  count: 0,
 }),
 getters: {
  doubleCount(state) {
   return state.count * 2
  },
 },
})

З setup()

Хоча композиційний API не для всіх, хук setup() може полегшити використання Pinia при роботі з опційним API. Додаткові допоміжні функції зіставлення не потрібні!

vue
<script>
import { useCounterStore } from '../stores/counter'

export default defineComponent({
 setup() {
  const counterStore = useCounterStore()

  // **повертає тільки ціле сховище** замість деструктуризації
  return { counterStore }
 },
 computed: {
  quadrupleCounter() {
   return this.counterStore.doubleCount * 2
  },
 },
})
</script>
<script>
import { useCounterStore } from '../stores/counter'

export default defineComponent({
 setup() {
  const counterStore = useCounterStore()

  // **повертає тільки ціле сховище** замість деструктуризації
  return { counterStore }
 },
 computed: {
  quadrupleCounter() {
   return this.counterStore.doubleCount * 2
  },
 },
})
</script>

Це корисно під час міграції компонента з опційного API до композиційного API, але це має бути лише кроком міграції, завжди намагайтеся не змішувати обидва стилі API в одному компоненті.

Без setup()

Ви можете використати ту саму функцію mapState() , яка використовується в попередньому розділі про стан, щоб зіставити гетери:

js
import { mapState } from 'pinia'
import { useCounterStore } from '../stores/counter'

export default {
 computed: {
  // надає доступ до this.doubleCount всередині компонента
  // те саме, що читання з store.doubleCount
  ...mapState(useCounterStore, ['doubleCount']),
  // те саме, що й вище, але реєструє його як this.myOwnName
  ...mapState(useCounterStore, {
   myOwnName: 'doubleCount',
   // ви також можете написати функцію, яка отримує доступ до сховища
   double: (store) => store.doubleCount,
  }),
 },
}
import { mapState } from 'pinia'
import { useCounterStore } from '../stores/counter'

export default {
 computed: {
  // надає доступ до this.doubleCount всередині компонента
  // те саме, що читання з store.doubleCount
  ...mapState(useCounterStore, ['doubleCount']),
  // те саме, що й вище, але реєструє його як this.myOwnName
  ...mapState(useCounterStore, {
   myOwnName: 'doubleCount',
   // ви також можете написати функцію, яка отримує доступ до сховища
   double: (store) => store.doubleCount,
  }),
 },
}

Released under the MIT License.